MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D.

mezinárodní poradce pro zdraví zvířat a bezpečnost potravin

E-mail - jholejsovsky@seznam.cz