MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D.

mezinárodní poradce pro zdraví zvířat a bezpečnost potravin

E-mail - jholejsovsky@seznam.cz

Kdo jsem?

Narodil jsem se v roce 1943 ve Chmelné na okrese Benešov. Absolvoval jsem Střední zemědělskou technickou školu v Benešově, následně Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně; ve školním roce 1968/69 jsem rok studoval na Vysoké škole veterinární v německém Hannoveru.

Po absolvování veterinárních studií jsem pracoval ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) v Jihlavě a téměř šest roků na Pasteurově ústavu v Alžíru jako virolog, imunolog a epidemiolog a vedoucí diplomových prací. V létech 1990/1991 jsem přednášel tři semestry ve francouzštině a vedl diplomové práce na Agro-veterinární fakultě University v Blidě v Alžírsku.

Koncem roku1991 jsem se stal ředitelem SVÚ Jihlava, kde jsem vybudoval Národní referenční laboratoř pro mor prasat a uvedl ji ve spolupráci s RL EU pro mor prasat v Hannoveru do „rodiny“ NRL pro mor prasat členských států EU.

Od července 1999 jsem se stal ústředním ředitelem Státní veterinární správy ČR a od roku 2000 do roku 2004 jsem byl z titulu této funkce delegátem ČR u Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) v Paříži.

Od roku 2005 do června 2009 jsem v angličtině přednášel na Institutu tropů a subtropů ČZU v Praze a řídil rozvojový projekt ČZU v Zambii. V roce 2008 jsem působil v Polsku jako expert Evropské komise při simulačních cvičeních pro případy výskytu HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipky) a zúčastnil se jako expert Evropské komise mise na Severním Kypru, která se týkala kvality medu z pohledu unijní legislativy. V první polovině roku 2009 jsem přednášel veterinární epidemiologii a nákazy hospodářských zvířat v rámci projektu EU „Animal Husbandry“ rovněž na severním Kypru. Následně jsem od června 2009 do listopadu 2010 vedl mezinárodní veterinární projekt Evropské unie v Turecku, který byl zaměřený na výskyt SLAK v evropské části Turecka.

Od roku 2010 působím jako mezinárodní konzultant pro oblasti zdraví a pohody zvířat a bezpečnosti potravin a jako hodnotitel projektů pro Generální ředitelství pro výzkum a inovace (posledně hodnocený projekt MARLON - www.marlon-project.eu).

Ocenění

Řád za zásluhy o zemědělství udělený francouzským Ministerstvem zemědělství, výživy, rybolovu a rozvoje venkova:

Řád za zásluhy o zemědělství udělený francouzským ministerstvem zemědělství